Emotionele mishandeling wat is het?

Last van psychische of lichamelijke klachten?

Emotionele mishandeling of verwaarlozing tijdens je opgroeiende jaren of binnen je relatie kan leiden tot chronische stress. Als gevolg hiervan ontstaan vaak langdurige psychische of lichamelijke klachten.

Het kan dan gaan om somberheid, emotionele vervlakking of sociale angsten. Maar ook aanhoudende gevoelens van vertwijfeling, wantrouwen of verdriet vinden vaak hun oorsprong in emotionele verwaarlozing en mishandeling.

Het kan ook voorkomen dat je contact hebt gehad met iemand die aan een (ongediagnostiseerde) narcistische persoonlijkheidsstoornis lijdt. De kern van het probleem van iemand die aan zo’n stoornis lijdt, is dat diegene helaas niet in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. Wanneer je tot de ontdekking bent gekomen dat je een narcistisch persoon in je leven hebt (gehad) en de impact daarvan tot je doordringt, kan dit een rollercoaster aan emoties teweeg brengen. Nare ervaringen als gevolg van narcistisch misbruik kunnen zelfs resulteren in psychotrauma bij hun slachtoffers.

Gevolgen van misbruik mogen niet worden onderschat

Dergelijke klachten zijn soms lastig te duiden. Gedachten dat er iets mis met je is -maar wát precies?- kunnen je een gevoel van eenzaamheid geven. Misschien heb je je klachten zelf nooit in verband gebracht met gebeurtenissen uit het verleden.

Emotionele mishandeling | emotionelemishandeling.nl

Op deze website kun je veel over deze onderwerpen lezen. Het geeft inzicht in wat je is overkomen en de schade die dat heeft aangericht. Maar ook in wat je aan de gevolgen kunt doen! Je echt gehoord en begrepen voelen is het vertrekpunt.

Behandeling van trauma

Ik begeleid trauma-therapeutische gesprekken en doe oefeningen gericht op versterking van je eigen identiteit. Tijdens het traject naar herstel ligt de focus op het versterken van je autonomie, het ontdekken en bewaken van persoonlijke grenzen en verhoging van je weerbaarheid. Daarnaast maak ik -als je dat wilt- een holistisch behandelplan op natuurlijke basis voor herstel van de klachten, veroorzaakt door chronische stress. Rebalancing, een vorm van lichaamsgerichte therapie die ik in mijn praktijk toepas, geeft emoties de ruimte en werkt helend.

In de afgelopen jaren heb ik kennis en ervaring verzameld rond de problemen die ouders kunnen ervaren met instanties, zoals jeugdbescherming of Veilig Thuis. Indien nodig ondersteun ik je om zo goed mogelijk met de instanties om te gaan en kan ik je een lijst van advocaten opsturen die verstand hebben van vechtscheidingsproblematiek.

Ik richt mij op zowel individuele volwassenen als adolescenten en echtparen.

Kijk rustig rond op deze site, wellicht vind je hier al een paar antwoorden op je vragen. De site is verre van compleet, als je goede aanvullingen of tips hebt, hoor ik het graag. Je kunt je ook aanmelden bij de openbare Facebookgroep van deze site voor interessante artikelen rondom deze problematiek.

Binnen de reguliere hulpverlening is er vaak onvoldoende bekendheid met de achtergrond en realiteit van mensen die te maken hebben (gehad) met ongediagnostiseerde persoonlijkheidsproblematiek in hun omgeving, waardoor deze mensen adviezen krijgen waar ze niets mee kunnen en waardoor ze na een of twee bezoeken niet meer naar de hulpverlener terug keren. Het bestaansrecht van deze website en de praktijk waarnaar deze site verwijst, komt dan ook voort uit een gat tussen vraag en regulier aanbod.

Vergoeding voor behandelingen

In de praktijk in Amsterdam bied ik slachtoffers van emotionele mishandeling een breed pakket aan behandelmogelijkheden. Behandelingen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket ‘alternatieve geneeswijzen’ door de zorgverzekeraars.

De praktijk is aangesloten bij:

Vergoedingen behandelingen | emotionelemishandeling.nl