KOPP-kind

Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen.

Kinderen Ouders Psychiatrische Problemen (KOPP) | emotionelemishandeling.nl

Toen

Je jeugd stond voor een groot deel in het kader van een vader of moeder met een (ongediagnostiseerde) psychische of psychiatrische stoornis. Je was een gewoon kind in een ongewone thuissituatie. De problemen van je ouder(s) brachten veel druk en spanningen in het gezin en hadden impact op de dagelijkse gang van zaken. De sfeer in huis, wat je deed of zei …… het draaide thuis rond de problemen van je vader of moeder. Van ieder gezinslid werd gevraagd zich aan te passen en verantwoordelijkheid te nemen. Misschien werd er maar weinig informatie gedeeld over wat er precies aan de hand was.

Door de loyaliteit die kinderen van nature voor hun ouders voelen, kunnen ze zich niet voor hun nood afsluiten. Dan kan de situatie ontstaan, dat ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor de gezinsproblemen. Ze vervullen de behoeften van de ouders, maar verbergen hun eigen zorgen, angsten, verdriet en nood, ‘want papa of mama heeft het al moeilijk genoeg’. KOPP-kinderen slaan een deel van hun kind-zijn over, worden in de regel vroeg volwassen en voeden zichzelf voor een groot gedeelte op.

Een paar gevolgen die je wellicht herkent:

 • Vanwege de spanningen bleef je vaak weg of kwam je later thuis.
 • Je had de neiging je af te zonderen en niet meer deel te nemen aan activiteiten buitenshuis.
 • Je nam taken van je ouders over. Dit vond je normaal, je wist immers niet beter.
 • Je was nooit echt kind.
 • Je was de ouderfiguur, luisterend oor, verzorger en raadgever van je ouder.
 • Je was altijd bezorgd en op je hoede, onbezorgdheid kende je niet.
 • Je ontwikkelde scherpe ‘voelsprieten’ voor de stemming van anderen.
 • Jouw mantra werd: ‘Als het goed gaat met mijn ouder, dan gaat het goed met mij.’

NU

Een kind zijn van een ouder met psychiatrische problemen kan een grote impact hebben op je leven, ook nu nog als volwassene. Je hebt een stuk onbezorgde jeugd gemist, worstelt misschien nog met gevoelens van schaamte, hebt moeite met het herkennen van je emoties of bent nog steeds geneigd jezelf continu aan te passen aan je omgeving.

Misschien herken je ook deze kenmerken:

 • Je stemming wisselt zonder duidelijke reden
 • Je bent de eeuwige steunpilaar voor anderen
 • Je zorgt nog steeds voor alles en iedereen
 • Je trekt hulpbehoevenden aan als een magneet
 • Je geeft je grenzen nauwelijks aan
 • Je schiet tekort
 • Je vraagt om goedkeuring
 • Je verlangt naar veiligheid
 • Je stuit steeds op tegenslag

Heling

Door hun onveilige opvoeding lopen Kopp-kinderen zelf ook een groot risico (60%) om geestelijke gezondheidsklachten te ontwikkelen. Dat komt doordat de gedragspatronen – die kinderen ontwikkelen om te overleven – in het volwassen leven juist gaan tegenwerken. Deze gedragspatronen beletten het om écht emotioneel volwassen te worden. De hoeveelheid volwassenen die dit betreft was tot voor kort nooit echt in kaart gebracht. Er is nu meer openheid en inzicht in de problematiek. Het duiden en herstellen van de innerlijke verstoring, die voortvloeit uit opgroeien in een voortdurend onveilig klimaat, vergt een intensieve en soms langdurige behandeling. 

Uiteindelijk bevrijd je jezelf van gedachtes, aannames, misvattingen, overtuigingen en verantwoordelijkheden die niet meer van jou zijn. Het naar buiten laten komen van je negatieve gevoelens geeft ruimte aan goede gevoelens, die er altijd onder liggen. Je leert jezelf lief te hebben en je geschiedenis accepteren. Het is de hoogste tijd voor jou. Vrijheid van geest kan hard werken zijn, maar we doen het samen.

In de praktijk begint therapie vaak met het achterhalen van de oorzaken van je denk- en gedragspatronen. Wat waren jouw unieke overlevingsmechanismen tijdens de opgroeiende jaren? Welk vroegkinderlijk trauma heb je meegemaakt? In welke mate ben je emotioneel verwaarloosd? Welke kwaliteiten en blokkades heb je daardoor in de loop der tijd ontwikkeld? Maar ook het in kaart brengen van toekomstperspectieven neemt een grote plaats in. Hoe wil jij nu je leven vormgeven? Waar ligt jouw verlangen? Hoe wil je zelf het ouderschap invullen?

Jij bepaalt vervolgens, onder begeleiding van mij welke kwaliteiten je wilt behouden en welke patronen je wilt doorbreken of loslaten. Het vertrekpunt is, om alles wat er hier en nu in jou leeft -of het nou van nu is of van toen- te accepteren zoals het is. Dit schept rust, ruimte en helderheid. In die rust zal je ervaren hoe je oude mechanismen -die je niet meer nodig hebt-  kunt voelen, herkennen en benoemen én leert ombuigen naar nieuwe kwaliteiten.

Ik wil je graag begeleiden in dit proces. Het is vaak een proces op onbekend terrein, waardoor het beangstigend kan zijn om eraan te beginnen. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen in staat zijn tot groei en herstel. Iedere volwassene heeft de vrijheid om zijn of haar leven vorm te geven. Ik begin met veel vertrouwen, samen met jou ook aan jouw proces.

Zet de eerste stap naar hulp en vraag een e-consult aan of maak een persoonlijke afspraak