KOPP-kind

Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen.

Toen

Je jeugd stond voor een groot deel in het kader van een vader of moeder met een (ongediagnostiseerde) psychische stoornis, een depressie of een verslaving. Je was een gewoon kind in een ongewone thuissituatie. De psychiatrische problemen van je ouder(s) brachten veel druk en spanningen in het gezin en hadden impact op de dagelijkse gang van zaken. De sfeer in huis, wat je deed of zei en hoe je de dag organiseerde, het draaide thuis allemaal rond de problemen van je vader of moeder. Vaak werd er maar weinig informatie gedeeld over wat er precies aan de hand was.

De boodschap voor ieder gezinslid was; ‘We moeten ons aanpassen, verantwoordelijkheid nemen en niet klagen’. Omdat kinderen loyaal zijn, blijven ze geven en aanpassen. Ze kunnen zich niet voor de nood van hun ouders afsluiten. Ze offeren zichzelf op om hun ouders niet verder te belasten; ze voelen zich verantwoordelijk voor de gezinsproblemen. Ze vervullen de behoeften van ouders, maar verbergen hun eigen zorgen, angsten, verdriet en nood “want mijn moeder heeft het al moeilijk genoeg”. KOPP kinderen slaan een deel van hun kind-zijn over, worden in de regel vroeg volwassen en voeden zichzelf voor een groot gedeelte op.

Een paar voorbeelden die je wellicht herkent:

  • Vanwege de spanningen ging je vaker van thuis weg of kwam je later naar huis vanuit school.
  • Soms had je de neiging om je thuis op te sluiten en niet meer deel te nemen aan activiteiten buitenshuis.
  • Je nam heel wat taken van je ouders over. Dat vond je normaal, je wist immers niet beter.

 

NU

Een kind zijn van een ouder met psychiatrische problemen kan een grote impact hebben op je leven hebben, ook nu nog als volwassene. Je hebt een stuk onbezorgde jeugd gemist, worstelt misschien nog met gevoelens van schaamte, hebt moeite met het herkennen van je emoties of bent nog steeds geneigd jezelf continu aan te passen aan je omgeving.

Misschien herken je ook deze kenmerken:

• Je voelt je afwisselend goed of slecht, zonder duidelijke reden
• Je bent de eeuwige steunpilaar voor anderen
• Je trekt hulpbehoevenden aan als een magneet
• Je was nooit kind
• Je geeft je grenzen nauwelijks aan
• Je zorgt nog steeds voor alles en iedereen
• Je schiet tekort
• Je vraagt om goedkeuring
• Je verlangt naar veiligheid
• Je stuit steeds op tegenslag

Heling

Kopp-kinderen lopen zelf ook een groot risico om psychiatrische problemen te krijgen, daar ze in een voortdurend onveilig klimaat zijn opgegroeid. De innerlijke verstoring die voortvloeit uit een onveilige opvoeding was tot voor kort nooit echt in kaart gebracht, omdat er geen openheid was over hoeveel volwassenen dit nog dagelijks ervaren. Er is nu meer inzicht in de problematiek en behandelwijze van deze verstoring. Hieruit blijkt, dat het duiden en herstellen van deze verstoring, een intensieve en soms zelfs een langdurige behandeling vergt. Misschien moet je jezelf bevrijden van gedachtes, aannames, misvattingen, verkeerde overtuigingen en verantwoordelijkheden die niet meer van jou zijn. Het naar buiten laten komen van je negatieve gevoelens geeft ruimte aan goede gevoelens, die er altijd onder liggen. Het gaat erom, dat je leert jezelf lief te hebben. Dat je je geschiedenis leert accepteren. Het is de hoogste tijd voor jou. Vrijheid van geest kan hard werken zijn, maar we doen het samen.

Vraag een e-consult aan of maak een afspraak om de eerste stap te zetten naar hulp voor jezelf.