De boodschap van dromen

Deel dit stuk

Dromen kunnen heel intens zijn gedurende een helingsproces, daarom besteden sommige therapeuten aandacht aan de dromen van hun cliënten. Het interpreteren van dromen is een waardevolle manier om met het onderbewuste in contact te komen.

Wil je zelf je droom kunnen analyseren en uitwerken dan is een intuïtieve en ontvankelijke houding essentieel. Het is niet altijd mogelijk of nodig om de droom letterlijk te nemen en met het verstand te begrijpen.

Net zoals het niet nodig is om alle namen van de bloemen van een boeket te kennen, kunnen we van de schoonheid en geur genieten met ons gevoel. Het kan zijn dat de beelden cultuurbepaald zijn. Dromen over engelen, gidsen, totemdieren of overledenen hebben een energie-inhoud die te maken heeft met de cultuur van herkomst.

Om te weten te komen wat jouw dromen te vertellen hebben, dan is het goed om jezelf een aantal vragen te stellen als je wakker wordt. Meteen de antwoorden opschrijven is het meest effectief.

Bijvoorbeeld:

 • Wat wordt mij in deze droom gegeven?
 • Welke krachten spelen hierbij een rol?
 • Wat voel ik daarvan nu, na afloop van de droom?
 • Kan ik hier met respect mee omgaan?
 • Wordt er in de droom met respect met mij omgegaan?
 • Zo niet, is dat een afspiegeling van mijzelf of van buitenaf?
 • Wat kan ik met de energie van de droom doen in het dagelijks leven?
 • Hoe geef ik dit vorm?
 • Is de inhoud van de droom uit mijn eigen psyche voortgekomen?
 • Is de inhoud van de droom van buitenaf beïnvloed?
 • Ervaar ik dat als positief of negatief?
 • Wat heb ik eraan?
 • Wat leer ik ervan?
 • Wat doe ik ermee?

Er zijn veel verschillende soorten dromen:

Verwerkingsdromen

Overdag doen wij indrukken op. ’s Nachts ‘herkauwen’ we onze ervaringen, dat is een geestelijk proces. Door alle prikkels die gedurende de dag op ons afkomen, raken we overvol met beelden. Som zijn de droombeelden dan erg onrustig en kunnen we het niet ‘voorwerken’. Vaak worden ook ervaringen van vroeger nog verwerkt.

Inzichtdromen

Deze vertonen zich meestal in sterke symbolen. Ze vertellen ons over onze kracht en kwetsbaarheid en over onze relatie tot onszelf en anderen. We moeten hiervoor de symbooltaal van de droom leren begrijpen.

Dromen met blokkades en projecties

Overdag zitten we soms vast in een situatie of kunnen iets niet van onszelf zien. Vaak dient de omgeving als een spiegel. ’s Nachts laten onze dromen deze blinde vlekken zien vanuit een ander gezichtsveld. Vaak gedramatiseerd, zodat we het echt gaan voelen.

Voorspellende dromen

Deze gaat bijvoorbeeld over mensen waar we een diepe band mee hebben. Soms over wereldrampen. Dromen over sterfgevallen zijn 90% van de tijd symbolisch. Sterven symboliseert dan verandering.

 

Waarschuwingsdromen

Praktisch: controleer altijd waar de droom voor waarschuwt (kapotte remmen b.v.). Kijk daarna pas naar de symbolische betekenis (gaat het leven je te snel b.v.). Deze dromen vertellen over onze intuïtie.

Compensatiedromen

Men droomt wat overdag onbereikbaar is. Voorbeeld: overdag ben je vreselijk aardig en ’s nachts droom je over een gemene boef of een moord. Overdag raak je niemand aan, ’s nacht knuffel je erop los. Dromen proberen altijd het natuurlijk evenwicht in de mens te herstellen.

Schaduwdromen

Symbool voor kanten in onszelf die we ooit verloren zijn, onderdrukken of niet willen zien. Ze leiden een eigen leven in onze droom. Monsters, losgebroken dieren, inbrekers of maffia vragen dramatisch om aandacht. We worden er moe van, totdat we er aandacht aan besteden en er niet meer voor wegrennen.

Hogere dromen

Dromen waarin we inspiratie of hulp ontvangen, mooie muziek of kleuren waarnemen of een stem horen. Soms zijn we in een bijzonder klaslokaal of vliegen heerlijk over een landschap. Dit zijn dromen om kracht van te krijgen.

Nachtmerries

Wordt de emotionele spanning overdag te groot of zitten we boordevol indrukken dan kan een nachtmerrie ontstaan. Dit is een turbodroom die ons verteld dat er echt iets aan de hand is!

Herhalingsdromen

Emotionele ervaringen die wij niet kunnen of willen veranderen in ons leven geven herhalingsdromen. Soms kan men iets niet alleen verwerken en hulp van buitenaf zoals een (dromen) therapeut kan nodig zijn.

Archetypische dromen

Dromen met oerbeelden die we soms niet eens bewust kennen. Deze oeroude beelden komen overal op aarde voor. Bijvoorbeeld: het binnenste van een vulkaan of de bodem van een bron, diep afdalen in een grot of een oude wijze vrouw ontmoeten. Deze dromen vertellen over diepere lagen in onszelf en onze ontwikkeling in het leven. Mythologie en sprookjes zijn hieraan verwant.

‘Heldere’ dromen, visioenen en buiten het lichaam treden

Soms weten we dat we dromen terwijl we dromen. We leren het heft in eigen hand te nemen en worden baas in eigen droom. Als je wakker wordt uit een droom of visioen en de wereld voelt klein en benauwend aan dan ben je misschien ‘uitgetreden’, dat wil zeggen de geest heeft het lichaam tijdelijk verlaten en heeft veel ruimte ervaren. Met een schok in bed terugvallen terwijl je diep sliep, kan uit zo’n toestand voortkomen.

Dromen en telepathie

Personen in dromen zijn vaak symbolische afbeeldingen van onze eigen situatie. Maar soms dromen we over een mens of dier dat werkelijk op dat moment contact met ons maakt. Deze telepathische dromen zijn zeer levensecht. Je kunt de boodschap die het dier of persoon je wilt vertellen later checken met de desbetreffende persoon of dier.

Dromen en zwangerschap

Tijdens de zwangerschap kunnen beide ouders, andere en intensere dromen krijgen dan normaal. Zo is bijvoorbeeld van belang dat de aanstaande moeder eventuele angstdromen kan vertellen. Het uitwerken van angst via dromen draagt bij aan een ‘lichtere’ zwangerschap en bevalling.

Genezende dromen

Hierbij ga je in jouw droom naar iemand toe om genezing of hulp te krijgen van een geestelijke helper die in de droom verschijnt.

In dialoog met de droom

In dialoog gaan met de droom is een uitstekende manier om tot inzicht te komen. Neem een mens, dier, plant of ander symbool uit je droom, begin een gesprek ermee en schrijf dit op. Stel jezelf een vraag (schrijf dit spontaan op) en schrijf het antwoord ook spontaan op, wat het ook moge zijn. Probeer het gesprek op gang te houden. Voorbeeldvragen die je zou kunnen stellen:

 • Dankjewel dat je er bent, wat doe je in mijn droom?
 • Wat heb je mij te vertellen?
 • Waarom doe je dit of dat?
 • Wat zou je graag willen als je het voor het zeggen had?
 • Kan ik iets van je leren?
 • Kan ik iets voor je doen?

Gebruik je fantasie en je zult verbaasd zijn over het resultaat!

 

admin

Ik ben geregistreerd klinisch natuurgeneeskundige, klassiek homeopaat, voedingsdeskundige en fyto-therapeut en zie dagelijks hoe mensen vastlopen in hun lichamelijke en psychische gezondheid. Doordat ik zoveel cliënten heb geholpen op weg naar gezondheid, kan ik concluderen dat er een grote diversiteit en complexiteit aan klachten bestaan, maar dat de oplossingen vaak niet zo complex hoeven te zijn. Het belangrijkste tijdens het behandelproces is het gedegen onderzoek naar de oorzaak van de verstoring in jouw systeem. Waar ligt het probleem? Waar ligt het conflict? Ik kom samen met jou tot de kern van de problematiek en van daaruit tot een doordacht en doeltreffend behandelplan, zodat je weer verder kunt. Het succes van het behandelplan ligt voor een groot deel aan jouw eigen inzet en commitment.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *