disclaimer

Deze website bevat links naar websites die door anderen worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. www.emotionelemishandeling.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

www.emotionelemishandeling.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via de website van www.emotionelemishandeling.nl worden aangeboden.

Advies en informatie van deze site is alleen bedoeld voor het geven van algemene informatie. Het wordt aanbevolen dat u altijd uw huisarts of behandelend arts op de hoogte stelt van uw vragen en/of problemen.

Het internet is geen beschermde omgeving. De site wordt in het e-consult gedeelte beveiligd door een SSL (Secure Socket Layer). Voor het e-consult wordt een minimum aan gegevens gevraagd en u mag ze grotendeels zelfs verzinnen, behalve uw e-mailadres.

Alle door u verstrekte gegevens bij het e-consult vallen onder het beroepsgeheim. www.emotionelemishandeling.nl verzamelt geen enkel persoonlijk gegeven van een gebruiker zonder zijn of haar toestemming. In geen geval worden persoonlijk gegevens aan derden verstrekt. Op uw schriftelijk verzoek kunnen al uw gegevens verwijderd worden uit het systeem. www.emotionelemishandeling.nl behoudt zich het recht voor gebruikers van het e-consult te weren wanneer zij zich schuldig maken aan ontoelaatbaar gebruik door het verspreiden van aanstootgevende en/of kwetsende uitingen.